فراخوانی فراخوانی ...

سالم،طبیعی،ارگانیک

Natural,Healthy,Organic

مأموریت سبوس

به طور کلی ماموریت سبوس ارتقا سطح کیفی زندگی مردم با استفاده از اصلاح تغذیه و بهبود کیفیت جسم و ذهن آنان می باشد.

سبوس براساس آمار

1220 محصول ارگانیک

13 شعبه فعال در سراسر کشور

15 مزرعه سالم و طبیعی در سراسر کشور

طرح های سبوس

طرح های سبوس


توانمند سازی جوامع محلی برای تولید سبزی و صیفی ارگانیک و نان سبوس دار در تفرش
کمک به توانمند سازی جوامع محلی برای تولید نان و دیگر فرآورده های گندم در گرمسار
کمک به توانمند سازی جوامع محلی فریدونکنار مازندران برای تولید برنج ارگانیککمک به توانمند سازی جوامع محلی برای تولید حبوبات و نان در کرمانشاه
کمک به ایجاد بازار و بسته بندی مناسب و شبکه عرضه ، جهت تولید سبزی و صیفی ارگانیک در ساوه
توانمند سازی منطقه بکر و جنگلی بندپی بابل با بیش از ١٨٠ روستا جهت تولید و عرضه لبنیات، پروتئین، برنج، انواع رب، عرقیات و دمنوش ارگانیک
کمک به توانمند سازی زنان جوامع محلی شهداد کرمان برای عرضه و تولید محصولات ارگانیک
توانمند سازی جوامع محلی فهرج کرمان برای تولید انواع فرآورده های ارگانیک خرما در بیش از ٣٠ روستا